Kościół pw. Świętej Trójcy w Kielcach

Jedna ze starszych świątyń kieleckich (pochodzi z XVII wieku), przy ulicy Jana Pawła II, usytuowana pomiędzy Seminarium Duchownym a Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego (części dawnego Rosyjskiego Gimnazjum Męskiego). Jest to kościół jednonawowy, wyposażenie świątyni jest barokowe, ołtarze, ambona i chór, pochodzą przede wszystkim z XVIII wieku. Na uwagę zasługują także kolebkowe sklepienia. Świątynia „znalazła się” w powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”.