Kościół św. Szczepana w Mnichowie [Świętokrzyskie]

Na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej zwiedzić można piękny drewniany kościół  w Mnichowie (architekt nieznany). Wybudowany w stylu rokokowym stanowi unikat w skali kraju i Europy.  Powstał w XVIII wieku, prawdopodobnie w przedziale czasowym 1754-1770, a jego fundatorem był właściciel dóbr w Mnichowie – ks. Maciej Józef Łubieński, którego portret  można obejrzeć w świątyni. Wg innych źródeł  fundatorem kościoła był starosta budziszowski Stefan Dunin-Wąsowicz, nowy właściciel  dóbr mnichowskich, odkupionych od ks. Łubieńskiego. Początkowo kościół był filią parafii w Mokrsku, samodzielną parafią stał się  w 1823 (lub 1836) roku. Główny ołtarz wykonano z modrzewia, a znajduje się w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.  Zabytkowa jest także dzwonnica drewniana, która powstała równocześnie z budynkiem kościoła. W trosce o stan budynków (świątyni i dzwonnicy) wykonywane są cyklicznie remonty, pierwszy z nich był  ok. 1849 roku, w ramach prac kopuła oraz wieże kościoła pokryto blachą. W  1917 roku dach kościoła pokryto blachą ocynkowaną, która zastąpiła drewniane gonty. Dzwonnica remontowana była w 1961 roku, a kościół poddawany był renowacji w 1964 roku, latach 1967-1969 oraz około 1975 roku. Obiekt włączono w realizację programu „Skarbiec Świętokrzyski. Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej” (2003-2013), poddano pracom remontowym zabytkowe obiekty, część podziemną kościoła i obejście świątyni.