Krasicki Ignacy [znaczenie dla literatury]

  • Rozwinął i udoskonalił polski język poetycki.
  • Jest twórcą pierwszych polskich poematów heroikomicznych.
  • Podjął próbę stworzenia polskiego eposu narodowego.
  • Stosował takie gatunki, jak: bajka i satyra.
  • Przedstawiał koncepcje człowieka oświeconego, wiernego tradycjom i otwartego jednocześnie na reformy i nowe prądy.
  • Propagował model religijnosci godzącej wiarę z rozumem.
  • Stworzył model literatury, której celem jest kształtowanie społeczeństwa poprzez krytykę wad i pokazywanie wzorców.