Krojenie

  Japończycy nie kroją tego ciasteczka jak masła (siatkówka mężczyzn).