„Kronika wielkopolska”

  • „Kronika wielkopolska” to utwór  uważany za pomnik XIII. wiecznej kultury polskiej.
  • Jej autorstwo i dokładny czas powstania budzą spory i wiele kontrowersji.
  • Są głosy, że stworzył ją Jan z Czarnkowa.
  • Obfituje w wątki bajeczne.
  • W tym dokumencie, w porównaniu z innymi kronikami,  jest najwięcej opowieści rycerskich i po raz pierwszy pojawia się legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”.
  • Dzieło przeznaczone było prawdopodobnie dla kręgu dworskiego.
  • Dlatego zawiera wiele opowieści rycerskich, m. in. „Historię o Wisławie, Walterze i Helgundzie”.