„Kronika wielkopolska”

„Kronika wielkopolska” to utwór  uważany za pomnik XIII. wiecznej kultury polskiej. Jej autorstwo i dokładny czas powstania budzą spory i wiele kontrowersji. Są głosy, że stworzył ją Jan z Czarnkowa.  W tym dokumencie, w porównaniu z innymi kronikami,  jest najwięcej opowieści rycerskich i po raz pierwszy pojawia się legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”.