Kropka [synonimy]

  • Znak.
  • Punkt.
  • Punkcik.
  • Ciapka.
  • Plama.
  • Plamka.
  • Pieg.
  • Cętka.
  • Groszek.
  • Ozdoba.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]