Krystian [patron chrześcijański]

  • Pochodził z Francji.
  • Od młodości wybrał życie pustelnika.
  • Po wielu latach w pustelniach wstąpił do zakonu cystersów w Aumône.
  • Po jakimś czasie został wysłany przez opata Ulryka do innego klasztoru w Landais.
  • Krystian pędził tam pobożny żywot, umartwiając się i modląc.
  • Zmarł około 1145 roku.

  • Imię Krystian pochodzi od łacińskiego słowa christianus = Chrystusowy, chrześcijański.
  • Dzień św. Krystiana = 26 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]