Krytyka literacka w okresie Młodej Polski

 • Zyskała równouprawnienie z literaturą.
 • Krytykowi przyznano prawo bycia pośrednikiem między autorami i odbiorcami.
 • Wymagano jednak od krytyków głębokiej wrażliwości.
 • Żądano obiektywnej analizy i interpretacji utworu.
 • Siła i znaczenie oddziaływania krytyki ujawniały się w manifestach programowych, wypowiedziach obejmujących całościową ocenę literatury tego okresu.
 • Grupę najwybitniejszych krytyków tworzyli:
  • Stanisław Brzozowski,
  • Zenon Przesmycki,
  • Artur Górski,
  • Ignacy Matuszewski,
  • Karol Irzykowski,
  • Tadeusz Boy-Żeleński.