Krzyż Bezdomnych w Kielcach

Obok dworca PKP w Kielcach znajduje się Krzyż Bezdomnych, to niejako dowód, że ubóstwo,  bezdomność i wykluczenie istnieją nadal, choć czynione jest wiele, by zmniejszać skalę tych zjawisk. To tu rokrocznie pojawiają się nazwiska tych, którzy w danym roku odchodzą. I choć to dowód pamięci, to także wyrzut dla całego społeczeństwa.

Krzyż stoi od października 2002 roku (nie ten sam, początkowo był prosty krzyż brzozowy), warto też wiedzieć, że ONZ ustanowiła  17 października Światowym Dniem Walki z Nędzą. Inspiratorem był  ks. Józef Wrzesiński (1917 – 1998), francuski kapłan pochodzenia polskiego, założyciel  Ruchu ATD (Pomocy dla Wszelkiego Nieszczęścia), Czwarty Świat. Czwartym światem byli dla niego ludzie skrajnie ubodzy i bezdomni.