Krzyż na rozstajach dróg [Kielce, ul. Sandomierska]

Na niewielkim wzniesieniu, obłożonym kamiennymi głazami, będącym kolorowym ogródkiem skalnym, stoi betonowy, dwuczęściowy postument z wysokim metalowym krzyżem z ukrzyżowanym Chrystusem.   Postument pomalowany jest na biało (bez żadnych dat czy napisów), krzyż natomiast jest znacznie ciemniejszy niż krucyfiks na nim umieszczony. Duża ilość kwiatów wokół to zasługa Centrum Ogrodniczego, przy ogrodzeniu którego usytuowane jest to miejsce kultu religijnego. Kiedyś w tym miejscu kończyło się miasta i prawdopodobnie krzyż żegnał i witał odwiedzających, stanowiąc znak graniczny naszej miejscowości.