Krzyż powstania styczniowego na Karczówce

Tuż przy ścianie klasztoru (alejka wokół) umieszczony został krzyż poświęcony powstaniu styczniowemu (22 stycznia 1863 – 11 kwietnia 1864), narodowemu zrywowi  przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Krzyż postawiono 20 lat po zakończeniu powstania i jako jeden z czterech zachował się do dzisiaj.