„Krzyżacy” – rycerstwo polskie a Zakon

Rycerstwo polskie Krzyżacy
 • Wierność zasadom rycerskim,
 • Odwaga, waleczność męstwo,
 • Dążenie do sławy  i bogactwa w uczciwej, otwartej walce,
 • Duma rycerska, honor,
 • Szczerość, otwartość i prawość,
 • Szacunek dla kobiet, gotowość służenia „damom serca”,
 • Służba ojczyźnie i królowi,
 • Kierowanie się zasadami wiary chrześcijańskiej.
 • Łamanie rycerskich zasad,
 • Podstępność, przebiegłość, okrucieństwo,
 • Niepohamowana chciwość, napaści, rabunki,
 • Pycha, zuchwałość,
 • Fałsz, obłuda,
 • Łamanie prawa,
 • Brak względów dla kobiet,
 • Żądza władzy, działanie na rzecz zdobycia nowych terenów i wpływów Zakonu,
 • Niecne wykorzystywanie autorytetu religii i Kościoła.