Książka [synonimy]

 • Księga.
 • Książeczka.
 • Broszura.
 • Foliał.
 • Inkunabuł.
 • Antologia.
 • Podręcznik.
 • Wolumen.
 • Cymelia.
 • Tom.
 • Biały kruk.
 • Starodruk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]