„Kuferek czasu” w Morawicy [Świętokrzyskie]

W związku z uzyskaniem praw miejskich przez Morawicę postawiono stworzył dla potomnych „kuferek czasu”, który został wbudowany w pobliżu Centrum Samorządowym w Morawicy  u stóp pomnika upamiętniającego yo wydarzenie. Tworzyli go sami mieszkańcy, wpisując sie dodatkowo do pamiątkowej księgi. W „kuferku czasu” zamknięto wiele pamiątek, m. in. nagranie dotyczące aktualnego stanu gminy i jej rozwoju, pamiątkowe zdjęcia, lokalne gazety i inne wydawnictwa, praca magisterska o gminie  i wiele innych pamiątek, z przekazem, by został odkopany w setną rocznicę naddania Morawicy praw miejskich (2117).