Kuligowski Sławomir

Można być nauczycielem i można nie mieć klasy (Sławomir Kuligowski).