Kumoterstwo [synonimy]

  • Nepotyzm.
  • Protekcjonizm.
  • Koteria.
  • Układy.
  • Chody.
  • Znajomości.
  • Powiązania.
  • Więzi.
  • Koneksje.
  • Poplecznictwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]