Kuplet

  • Dwuwiersz o charakterze pieśniowo-tanecznym.
  • Występował w poezji średniowiecznej.
  • Kupletem nazywa się również lekką, dowcipną, kabaretową piosenkę o charakterze satyrycznym.
  • Podejmuje zwykle aktualną tematykę obyczajową lub społeczno-polityczną.