Kureci [mitologia]

  • Bóstwa lub demony kreteńskie.
  • Swoimi tańcami, szczękiem tarcz i dzid miały zagłuszać krzyki rodzącego się Zeusa, którego Reja ukryła przed Kronosem.
  • Później Zeus raził ich swymi piorunami za uprowadzenie na rozkaz Hery – Epafosa, syna Io.
  • Wielokrotnie mylona kuretów z korybantami.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły