Kursować [synonimy]

  • Jeździć.
  • Przemierzać odległość.
  • Być.
  • Znajdować się
  • Przemieszczać się.
  • Pokonywać odległość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]