„Lament” Władysława Lecha Terleckiego

  • Powieść  związana tematycznie z powstaniem styczniowym.
  • Obrazuje przebieg intrygi policyjnej, mającej doprowadzić do powstania rzekomego rządu narodowego.
  • Szefem policji jest pułkownik Tuchołko.
  • To on, wykorzystując byłych spiskowców  zwabia do Warszawy  radykalnych działaczy powstańczych, by uczestniczyli w fikcyjnym posiedzeniu rządu.
  • Szef policji planuje aresztowanie uczestników posiedzenia i agenturalnego charakteru spotkania i skompromitowanie działaczy.
  • Mimo przygotowań intryga nie udaje się.
  • Działaczom udaje się ujawnić prawdę intrydze policyjnej.
  • Niestety, bohaterom towarzyszy poczucie klęski, przegranej i wspomnienia z przeszłości.
  • Nastrój powieści oddaje obraz zastraszonego i wyzbytego nadziei narodu.