Lapitowie [mitologia]

  • Szczep tesalski.
  • Zamieszkiwali głównie góry Pindos, Pelion i Ossa.
  • Mieli wywodzić się od boga rzeki Penejos i nimfy Filyry.
  • Stoczyli ciężka bitwę z centaurami.
  • Walczył przeciw nim Herakles.
  • Uczestniczyli w wyprawie Argonautów.
  • Najlepiej znany Lapit to Pejritoos.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły