Skuteczny awans

Jeden z komentatorów sportowych, podczas relacji  zjazdu narciarskiego stwierdził, że zadziwia go skuteczny awans tego zawodnika.

Pamiętajmy – awans jest zawsze skuteczny, innej możliwości nie ma. Lapsus!!!