Leniwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Leniwy, niechętnie pracujący, opieszały, gnuśny, ociężały.
  • Przeciwstawne:
    • pracowity,
    • robotny,
    • gorliwy,
    • stateczny.