Lepiej

Lepiej być w kropce niż w martwym punkcie.