Leśmian Bolesław [krótko o motywach kulturowych i aluzjach literackich w jego poezji]

„Rytm” artykuł programowy Leśmiana

 • Poeta wystąpił w obronie regularnego wiersza, zwłaszcza  sylabotonicznego.
 • Jako uzasadnienie wskazywał powiązanie poezji z rytmem natury.
 • Bohater, człowiek Leśmiana potrafi intuicyjnie poznawać świat.
 • Wiersz sylabotoniczny ułatwia pokazanie i przekazanie tego rytmu natury w poezji.
 • Leśmian rozumie jednak, że musi się posługiwać różnymi konwencjami literackimi (kulturowymi), by dotrzeć do szerokiego czytelnika.
 • Istotna jest także komunikacja pozawerbalna, muzyczna, oderwana od intelektu.

Neologizmy

 • Język nie zawsze pozwala oddać otaczający świat.
 • Leśmian wprowadza więc do swych utworów nowe słowa.
 • Jego neologizmy nazywają nowe doznania i stany.
 • Tworzy je zgodnie z zasadami gramatycznymi.
 • Czytelnik na pewno je rozumie, nie zawsze jednak potrafi je zdefiniować (np. „potworzyć” w „Dusiołku”).
 • Zabieg ten pozwala pokazanie wieloznacznych sensów.

Ludowość

 • Dla Leśmiana nieskażona tradycja ludowa była niezwykła inspiracją.
 • Powtarzał w swych utworach pewne formalne rozwiązania (np. rytmizowanie tekstu poprzez refren lub inne powtórzenia).
 • Wprowadzał motywy ludowe, dokonując pewnych przekształceń.
 • Odwoływał sie do tradycji i ludowych motywów.
 • Stwarzał w ten sposób pewien dystans wobec opowiadanych wydarzeń.
 • Nie gubił jednak zagadnień egzystencjalnych.


Symbolizm

 • Starał się pokazać czytelnikowi coś trudnego do zrozumienia bez umiejętności spojrzenia w głąb psychiki.
 • Koniecznością stało się wprowadzenie symboli i innego obrazowania.
 • W kręgu zainteresowań poety było życie, ale w różnych aspektach i wymiarach.tajemnicami świata.
 • Koncentrował się na tym, co ulotne, co przemija, jest złożone i niejednoznaczne.
 • Czytelnik ma możliwość różnych odczytań poetyckich, choć nigdy nie będą to pełne i jednoznaczne interpretacje.

Natura

 • Leśmian pragnie pokazać świat, wachlarz jego zjawisk.
 • Chce uchwycić jego zmienność, migotliwość, piękno i uczynić te obrazy tłem dla różnych wydarzeń.
 • Natura współgra z tym dzieje się wokół, bohaterowie i przyroda są niejako zespoleni (np. „W malinowym chruśniaku”).
 • Przyroda bywa twórca, świadkiem, uczestnikiem tego, co dzieje się wokół.


Erotyka

 • Towarzyszy bohaterom wierszy Leśmiana.
 • Pokazana jest nieraz bardzo delikatnie, nieraz mocno, obrazuje uniesienia miłosne, cierpienie, nienawiść czy tęsknotę.
 • Jest to także zwrócenie uwagi na pierwotne instynkty człowieka.
 • Obrazowane tak odmiennie, bo jednostka odczuwa  je tak różnie, niejednoznacznie, raz daje szczęście, innym razem powoduje ból.

Poznanie

 • Człowiek pokazany przez poetę  bywa bezradny wobec różnych zagadek losu.
 • Wie, że nie wszystko potrafi zrozumieć i wyjaśnić.
 • Dotyczy to miłości, metafizyki świata, prawdy o Bogu.
 • Dostrzeżenie tego faktu chroni przed klęską.
 • Jednocześnie chęć tego poznania powoduje, że człowiek podejmuje różne działania.


Bóg

 • Człowiek w poezji Leśmiana poszukuje również Boga.
 • Ten, którego pokazuje poeta przypomina człowieka, z jego rozmaitymi emocjami (kocha, cierpi, ma także, podobnie jak człowiek różne słabości).
 • Są także u Leśmiana obrazy Boga dalekiego, niezrozumiałego przez człowieka, surowo go sądzącego (np. w wierszu „Mak”),  górującego nad „maluczkimi” tego świata swą potęgą.
 • „Odczytanie” Boga jest zadaniem jednostki, bowiem prezentowany obraz nie jest jednoznaczny.


Nicość

 • Wiersze Leśmiana obrazują „wnętrze” współczesnego człowieka.
 • To najczęściej jednostka zagubiona, pełna obaw, zarówno przed ziemską egzystencja i śmiercią.
 • Poszukuje Boga i co istotne nie odkrywa go, co budzi jego przerażenie.