Lew [symbolika]

 • Król zwierząt symbolizuje wszystkie cechy przypisywane władcy, zwycięstwo, odwagę majestat, dumę, pych, moc.
 • Lwy znalazły się w wielu herbach rodów i na godłach państw.
 • Lew pojawia się także w Biblii.
 • Jest symbolem królewskim, emblematem Judy, Dawida, Chrystusa.
 • Oznacza również krwawy triumf, budzącą trwogę, drapieżność i niebezpieczeństwo.
 • Jest znakiem zła, grzechu i samego diabła.
 • Stanowi także symbol św. Marka.
 • Literacki natomiast lew jest \znakiem szlachetności, dobroci i szczodrości.
 • Symbolizuje też szlachetność, przywództwo w boju, niekiedy okrucieństwo, efektywny wysiłek.
 • Lwi ryk to manifestacja potęgi i gotowości do walki.
 • Lew jest też symbolem solarnym, słonce przedstawiano jako lwi pysk z grzywą promieni.
 • wskazuje się, że stanowi symbol czujności i straży, dlatego jego rzeźby stawiano przy bramach, wejściach.
 • Lew salonowy to mężczyzna uwodzący kobiety.

Odniesienia znaleźć można:

 • Numeri 23,24.
 • II list św. Pawła do Tymoteusza 4,17.
 • Objawienie św. Jana 5,5.
 • Psalm 21,22.
 • M. Rej, „Pokój z walką”.
 • J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 • S. Zimorowic, „Dziewosłąb”.
 • W. Potocki, „Daleko różne przezwisko od samej rzeczy”.
 • I. Krasicki, „Monachomachia”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 • S. Żeromski, „Przedwiośnie”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.