Lewin Roger

Zbyt często dajemy dzieciom odpowiedzi do zapamiętania, a nie problemy do rozwiązania (Roger Lewin).