Libertas [mitologia]

  • Personifikacja Wolności, przedstawiana w postaci matrony z pileusem (czapką używaną przez wyzwoleńców).
  • Nieraz ma również wieniec laurowy lub czapkę frygijską w ręku.
  • Miała w Rzymie świątynię na Awentynie.
  • Później zbudowano jej także świątynię w miejscu, gdzie stał dom Cycerona.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.