Liczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Liczny, liczący wiele osób, składający się z wielu jednostek, często się zdarzający.
  • Przeciwstawne:
    • nieliczny,
    • pojedynczy,
    • sporadyczny.