Lidia [patronka chrześcijańska]

  • Urodziła się w I wieku w Tiatyrze w Azji Mniejszej.
  • Była jedną z pierwszych poganek, którą nawrócił na chrześcijaństwo święty Paweł Apostoł.
  • Wyrabia ła i handlowała purpurą – drogocenną tkaniną, z której szyto ubrania dla rzymskiej arystokracji.
  • Była osobą zamożną.
  • Po wysłuchaniu nauk św. Pawła podjęła decyzję o chrzcie dla siebie i całej rodziny.

  • Św. Lidia jest patronką farbiarzy.
  • Jej imię oznacza po prostu mieszkankę prowincji Lidia.
  • Dzień św. Lidii to 3 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]