Likurg

Likurg

(o. 390 – 325 r. p. n.e.)

Znakomity mówca ateński.

Uczeń Platona, Izokratesa.

Zaliczany do 10 najlepszych mówców, z jego 15 mów zachowała się jedna.

Polityk.

Przewodniczył  stronnictwu amacedońskiemu.

Podziwiany za śmiałość wypowiedzi i uczciwość, którą wykazał przy zarządzaniu finansami Aten w latach 338 – 327 p.n.e.

Inicjator  powstania teatru w Atenach.