Lincoln Abraham

Najlepszy sposób na przewidzenie przyszłości to ją stworzyć (Abraham Lincoln).