List a pamiętnik [porównanie]

List Pamiętnik
  • Charakterystyczne cechy: miejscowość, data, nagłówek,  używanie zwrotów grzecznościowych, podpis , dopisek (Ps.).
  • Adresat to konkretna osoba, wymieniona w nagłówku.
  • Narracja jest prowadzona w I osobie, przeplatana zwrotami do adresata, w II osobie.
  • List tworzy się z jakiejś okazji, raz na jakiś czas.
  • Charakterystyczne cechy: data przed każdym wpisem.
  • Brak jest bezpośredniego adresata.
  • stanowi relację z wydarzeń.
  • Narracja jest pierwszoosobowa (pamiętnikarska).
  • Może być tworzony regularnie, ale tez okazjonalnie, gdy autor odczuwa konieczność opisu ważnych w jego życiu wydarzeń.