„List do Matki” Juliusza Słowackiego

 • Utwór jest przykładem liryki osobistej.
 • Oprócz pięknych listów do ukochanej matki stworzył poeta także wiersz pt. „Do Matki”.
 • Podmiot liryczny, który można utożsamiać z samym poetą, kieruje swą wypowiedź do adresata (liryka zwrotu podmiotu lirycznego „ja” w 1 osobie do adresata, czyli „ty” 2 osoba).
 • Pragnie w nim wytłumaczyć swą nieobecność w kraju, chociaż po carskiej amnestii istniała taka możliwość.
 • Nie chce jednak żyć w kraju, w którym nie mógłby swobodnie tworzyć.
 • Wybiera więc los wiecznego tułacza-pielgrzyma.
 • W utworze znajdziemy  obraz ludzi powracających z wygnania, wyznanie tęsknoty, która odczuwają w takim samym stopniu podmiot liryczny i jego matka.
 • Sprawia mu to cierpienie, bo wie, że swa decyzją rani także bliską mu osobę.
 • Wiersz  jest utworem sylabicznym, trzynastozgłoskowym, ze średniówką po 7 sylabie.
 • Składa się z czterech strof liczących po cztery wersy.
 • Występują rymy przeplatane, a także, zastosowana w przedostatnim wersie,  przerzutnia.
 • Poeta wykorzystał rożne środki artystyczne, np. apostrofy, jasno wskazujące adresatkę utworu, epitety i porównania.