List [historia]

 • Historia listu sięga czasów początku pisma.
 • Najstarsze z listów pochodzą z trzeciego tysiąclecia p.n.e.
 • Był bardzo popularny w starożytności, co wiązało sie z rozwojem retoryki.
 • Omawiano wówczas ten styl w wielu podręcznikach greki i filozofii.
 • Przykładem były np. listy Seneki.
 • Listy pisano także w średniowieczu i nowożytnych czasach.
 • Pisanie listów to tzw. sztuka epistolarna (z greckiego epistole, oznacza list, wiadomość).
 • Twórczość listowna nazywana jest epistolografią.
 • Szczególny okres tej formy nastąpił pod wpływem założeń sentymentalizmu, które sformułował Jean-Jacques Rousseau.
 • Założenia sentymentalizmu podniesiono do rangi prywatnych przeżyć ludzkich, osobistego doświadczenia i subiektywnego postrzegania świata.
 • Wielka popularność także z tego względu (wyrażanie własnych uczuć) listy zdobyły w romantyzmie.
 • List romantyczny kontynuował tradycję sentymentalną i wykreował żywioł liryczny.
 • Służył do wyrażania uczuć autora, stanowiąc narzędzie do własnego samopoznania i analizy psychologicznej.
 • Tego typu listy nazywano listami-wyzwaniami.