Literatura ludowa

 • Zwykle twórczość anonimowa .
 • Autorami jest lud wiejski.
 • Postrzegana jest także jak zjawisko kulturowe, folklor.
 • Przekazywana w postaci twórczości ustnej, mówionej.
 • Wytępują motywy wędrowne (powtarzające się w wielu utworach).
 • Przyjmuje też formę śpiewaną (pieśni i piosenki), a także epiki poetyckiej (przykładem mogą być rosyjskie byliny).
 • Szczególne zasługi na polu zachowania  tej twórczości położył Oskar Kolberg.
 • Charakterystyczne dla tego typu twórczości gatunki to:
 • * pieśni,
 • * przyśpiewki,
 • * ballady.