Literatura obrachunkowa

  • Odmiana literatury wyodrębniona w Polsce po 1956 roku.
  • Dążyła do przedstawienia w nowym świetle okresu stalinizmu.
  • Pokazywała realia tamtych lat, zbrodnie władzy.
  • Przykład:
    • „Matka Królów” K. Brandysa.