Literatura popularna

  • Adresowana do szerokich kręgów czytelników.
  • Należą do tej grupy dzieła literatury pięknej, które są pisane w sposób świadomie przystępny i gwarantujący masowy odbiór czytelniczy.
  • Z tego względu zjawisko to bywa niekiedy niesłusznie podciągane pod nazwę kiczu literackiego.
  • Często np. w przypadku literatury dla dzieci, literatura popularna osiąga wysoki poziom artystyczny.
  • Zaspokaja potrzeby na rozrywkę, sensację. fantastykę i grozę.
  • Akcja fabuł popularnych rozgrywa się zwykle w scenerii niedostępnej przeciętnemu czytelnikowi (np. środowisko dworu, arystokracji, uniwersytetu, zakonu).
  • Bieg zdarzeń obfituje w niespodziewane zwroty akcji, służące zainteresowaniu czytelnika.
  • Twórcy tego typu literatury odwołują się do potocznych wyobrażeń o świecie i ogólnie znanych norm obyczajowo-moralnych.
  • Operują czarno-białymi schematami i stereotypami.
  • Stosują utrwalone konwencje literackie.