Literatura propagandowa

  • Odmiana podporządkowana krzewieniu idei oraz określonych koncepcji społecznych i politycznych.
  • Uznawana w określonym okresie za jedynie słuszną (przez partię, rządzących).
  • Postrzegana jest jako literatura skrajnie tendencyjna.