Literatura starożytnej Grecji [liryka]

Jej głównym tematem była miłość. Warto szczególnie zwrócić uwagę na liryki Anakreonta, który stworzył gatunek zwany anakreontykiem  – krótki utwór o żartobliwej treści, ośmiozgłoskowy. Tą formą (ośmiozgłoskowcem) posługiwał się Kochanowski  (w „Pieśniach”) i J.A. Morsztyn.

Safona  w swych lirykach o miłości i przyrodzie posługiwała się kunsztowną formą, dziś, od jej imienia, zwaną strofą saficką – czyli czterowersową, z czego trzy wersy to jedenastozgłoskowce, a czwarty jest pięciozgłoskowy i stanowi puentę zwrotki.

Z kolei Symonides wprowadził do literatury epigramat  – krótki, celny, nierzadko dowcipny utwór, wyrażający jakąś myśl filozoficzną, spostrzeżenie zakończone trafną puentą.

Przykładem odmiennego typu poezji są elegie Tyrtajosa wzywające do walki za ojczyznę i poświęcenia dla niej. Tak więc dziś poezja tyrtejska  to synonim liryki patriotycznej.