Literatura współczesna – słów kilka wyjaśnienia

  • Za początek epoki uznaje się rok 1939 (wybuch II wojny światowej), niektórzy wskazują lata powojenne, ale są i tacy, którzy literaturę współczesną postrzegają już od roku 1918.

 

  • Istotne znaczenie na literaturę współczesną wywarły takie wydarzenia jak: wojna, faszyzm i terror Związku Radzieckiego.

 

  • Oba totalitaryzmy (faszyzm i komunizm) zmieniły oblicze świata i literatury, twórcy na nowo starali się zdefiniować człowieczeństwo i odpowiedzieć na pytania egzystencjalne, obrazując wszystko ogromem strat, cierpień i bólu, tworząc nowy kanon zasad moralnych.

 

  • Kulturę drugiej połowy XX wieku cechowała wielość kierunków, znamienny stał się relatywizm wartości, kultura masowa, zakłócona tożsamość.