Loże wolnomularskie [masoneria]

  • Odgrywały w różnych wiekach istotną rolę
  • Wywodziły się ze średniowiecznych cechów.
  • Masoni, niezależnie od majątku i pozycji społecznej byli sobie równi.
  • Działali w myśl powszechnego braterstwa i pomyślności.
  • Uczestniczyli często w ruchach rewolucyjnych na podłożu intelektualnym.
  • Rozpoznawali się dzięki tajemnym znakom.
  • Podlegali rytuałowi wtajemniczenia.