Ludny [wyrazy przeciwstawne]

  • Ludny, pełen ludzi, obfitujący w ludzi, gęsto zaludniony, mający wielu mieszkańcow.
  • Przeciwstawne:
    • bezludny,
    • wyludniony,
    • pusty.