Ludowość ballad

 • Romantycy cenili sobie swobodę artystyczna.
 • Sięgali po wzory pogardzane przez twórców oświecenia.
 • Tworzywem, który polubili były pieśni gminne, tj. ludowe teksty znane od wieków i przekazywane ustnie.
 • Były to np. bajki, legendy, opowieści starych wiejskich piastunek.
 • Teksty te stały się przedmiotem stylizacji, przetwarzaniu, połączeniu ludowej z fikcją literacką.
 • Stało się to niejako nowym sposobem przekazywania wiedzy o  otaczającym świecie.
 • Sięgali do zabytków kultury słowiańskiej, germańskiej, celtyckiej i innych.
 • Inspiracją były gusła, przesądy, zabobony, stare wierzenia.
 • Szukano w nich odpowiedzi na pytania egzystencjalne, twierdząc, że świat realny nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości człowieka.
 • Szczególna rolę przypisywano wyobraźni.
 • Ludowość dla romantyków to zachwyt gminem, starania w kierunku zrozumienia natury.
 • To także umiejętność czytania symboli.
 • Traktowanie natury jako partnera, który stale się zmienia, tak jak cały świat i ludzie.