Ludzie i jednostki

Życie w mieście jest często poruszane przez różnych ludzi i jednostki.