Lwy i muchy

Krzyżacy walczyli jak lwy, ale i tak padli jak muchy.