Lykymnios [mitologia]

  • Syn króla Tyrynsu i Myken, Elektriona i frygijskiej niewolnicy Medii.
  • Kuzyn Heraklesa.
  • Po śmierci ojca towarzyszył jego zabójcy Amfitrionowi i przyrodniej siostrze, Alkmenie, do Teb, gdzie poślubił siostrę Amfitriona, Perimedę.
  • Miał z nią trzech synów.
  • Wszyscy trzej wraz z ojcem towarzyszyli  w wyprawach Heraklesowi.
  • Po śmierci Heraklesa Lykymnios uczestniczył w wyprawie Heraklidów przeciw Eurysteuszowi.
  • Zginął, być może przypadkowo, z ręki Tlepolemosa, jednego z synów Heraklesa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły