Mickiewiczowska strofa

  • Strofa czterowersowa, gdzie wersy pierwszy i trzeci zbudowane są z dwóch siedmiozgłoskowych odcinków.
  • Są powiązane wewnętrznie rymem średniówkowym.
  • Wersy drugi i czwarty mają postać dziesięciozgłoskowców i powiązane są rymem końcowym.
  • Mickiewiczowska strofa nawiązuje do rytmu angielskiej ballady.
  • Poeta zastosował ją po raz pierwszy w „Czatach” i „Trzech Budrysach”.