Majestatycznie

Trener idzie w kierunku guzika kościelnym krokiem (siatkówka mężczyzn).