Makaria [mitologia]

  • Córka Heraklesa i Dejaniry.
  • Po  śmierci ojca w czasie walk Heraklidów z Eurysteuszem dobrowolnie oddała życie w Atenach, by zgodnie z wolą wyroczni, zapewnić swym krewnym zwycięstwo nad przeciwnikiem.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły